Συστεμικά αυτοάνοσα νοσήματα

Παθήσεις όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και το σκληρόδερμα (συστηματική σκλήρυνση), που απαιτούν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση.