Αγγειίτιδες

Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος αυτών των σύνθετων και πολυσυστηματικών νοσημάτων.

Δυνατότητα χορήγησης και παρακολούθησης ενδοφλέβιων θεραπειών σε συνεργαζόμενη ιδιωτική κλινική.